Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – informacja dla dyrektorów szkół o odbiorze świadectw dojrzałości

Szanowni Państwo,

informujemy, że w systemie SIOEO został zamieszczony komunikat w sprawie odbioru świadectw. Prosimy dyrektorów o zapoznanie się z komunikatem.