Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Komunikaty CKE

Zostały zaktualizowane:

  • harmonogram egzaminów maturalnych (w zakresie terminów egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka kaszubskiego i języka łemkowskiego – jako przedmiotów dodatkowych)
  • komunikat o przyborach (w zakresie obowiązku posiadania linijki na egzaminie maturalnym w Formule 2023 z fizyki)

Na stronie OKE w Krakowie – Egzamin maturalny – Formuła 2023, w zakładce O egzaminie, w materiałach dodatkowych dostępne są kolejne materiały informacyjno-szkoleniowe do matury w Formule 2023 z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, geografii.