Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja w sprawie przystąpienia do obowiązkowych egzaminów ustnych dla absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego

Informację kierujemy do absolwentów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego i deklarują ponowne przystąpienie.

W latach 2020 – 2022 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U 2020 poz. 891; Dz.U 2020 poz. 2314; Dz. U 2021 poz. 1525) na egzaminie maturalnym, egzaminów ustnych nie przeprowadzano. W związku z tym, że zostały zniesione obostrzenia związane z COVID-19, w 2023 r. część ustna jest obowiązkowa dla wszystkich zdających, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, w tym dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w latach 2020 – 2022, kiedy część ustna egzaminu maturalnego nie była przeprowadzana.

Warunki zdania egzaminu maturalnego w 2023 r.:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymanie co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz

2) przystąpienie do części pisemnej egzaminu maturalnego, z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.