Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Pismo CKE dotyczące przekazania do szkół materiałów pomocniczych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Formule 2023

18 listopada 2022 r. do każdej szkoły ponadpodstawowej w kraju przekazane zostaną następujące materiały pomocnicze do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Formule 2023:

1) Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki

2) Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Szczegóły dotyczące przesyłki tych materiałów oraz inne informacje znajdą Państwo w piśmie dyrektora CKE zamieszczonym w SIOEO w zakładce Komunikaty.