Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Ogłoszenie o konkursie

Wzór załącznika z oświadczeniem do pobrania

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Departament Współpracy Międzynarodowej, ul. Wspólna 1/3, 00–529 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej Luksemburg II”.