Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Publikacja wyników egzaminu ósmoklasisty

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane 3 lipca o godzinie 10.00. Zdający będą mogli zobaczyć swoje szczegółowe wyniki w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU).

  • Do serwisu można zalogować się loginem i hasłem otrzymanym w szkole.
  • Informacja wstępna o wynikach ukaże się na stronie OKE w Krakowie również o godzinie 10.00.
  • Zaświadczenie z wynikami egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać w szkole 6 lipca.