Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Stres egzaminacyjny. Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli

W zakładkach “O egzaminie” dla Egzaminu ósmoklasisty oraz Egzaminu maturalnego w formule 2023 zamieszczone są przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną materiały o stresie egzaminacyjnym.