Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


File Listing - Category View

Main : Zamówienia publiczne : 
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  SIWZ    Popular
SIWZ
Ver:    Date: 20.10.2006   Rating: 0.00   1678     366,71 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Przetarg nieograniczony - audyt projektu SPORZL    Popular
Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu o nazwie „Przygotowanie nauczycieli do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych (szkolenie egzaminatorów)”, realizowanego przez OKE w Krakowie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.2 (Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy) Schemat b – Rozwijanie u uczniów zdolności do przyszłego zatrudnienia.
Ver:    Date: 20.10.2006   Rating: 0.00   1471     4,78 MB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: Admin
  Załączniki do SIWZ    Popular
Załączniki do SIWZ
Ver:    Date: 20.10.2006   Rating: 0.00   1274     390,87 KB  
  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: grekus
  Przetarg nieograniczony - kurier 2006    Popular
Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usług kurierskich na obszarze kraju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województw lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, które obejmuje swoją działalnością Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, polegających na odbiorze i dostawach przesyłek (w większości poufnych) pomiędzy OKE i szkołami oraz innymi instytucjami na terenie wyżej wymienionych województw. Świadczenie tych usług związane jest ze statutową działalnością OKE oraz realizacją projektu w ramach Działania 2.2 SPORZL (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi kurierskie, zlecone przez OKE w Krakowie w związku z obsługą tego projektu, będą odrębnie fakturowane.
Ver:    Date: 22.02.2006   Rating: 0.00   1577     3,34 MB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |  
Category: Zamówienia publiczne Submitted by: grekus
  Przetarg nieograniczony - etykiety kodowe 2006    Popular
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest druk, konfekcjonowanie i dostawa na miejsce wskazane przez OKE Kraków, ok. 5 422 000 (pięć milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące) sztuk, różnych etykiet z kodami kreskowymi do celów identyfikacyjnych arkuszy egzaminacyjnych w egzaminach przeprowadzanych na terenie objętym działaniem OKE w Krakowie w 2006 r.
Ver:    Date: 10.02.2006   Rating: 0.00   1625     3,98 MB  
Create first comment  |  Download  |  File Link  |  Rate this File  |  Report Broken File  |