Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej we Frankfurcie
Oświadczenie kandydata

Konkurs na stanowiska asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkołach Europejskich Bruksela III oraz Bruksela IV

Wersja do Wydruku

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na stanowiska asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkołach Europejskich Bruksela III i Bruksela IV.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela III
Konkurs na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora ds. szkoły średniej w Szkole Europejskiej Bruksela IV
Oświadczenie kandydata