Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacje dla zdających w sprawie egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Wersja do Wydruku

Informujemy, że w 2022 r. do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić zdający, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz

  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony*.