Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja o przekazywaniu danych uczniów i absolwentów oraz materiałach szkoleniowych

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

przekazanie danych uczniów i absolwentów, którzy zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego w 2021 roku, odbywać się będzie w nowym Systemie Informatycznym Obsługującym Egzaminy Ogólnokształcące (SIOEO). Otwarcie systemu jest planowane w grudniu 2020 r. Do logowania należy użyć tego samego loginu i hasła jak do SIO. Dokładny termin podamy w komunikacie.

System SIOEO jest zintegrowany z Systemem Informacji Oświatowej (SIO). Dane szkół i dane uczniów, którzy są zgłoszeni w SIO będą wykorzystane do zgłaszania danych do OKE. Działaniem poprzedzającym przekazanie w SIOEO danych uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego jest weryfikacja danych szkoły i zgłoszenie uczniów do egzaminu w SIO.
Link do instrukcji technicznej zgłaszania danych w SIO: Instrukcja
Dyrektorzy, którzy jeszcze tego nie zrobili, proszeni są o weryfikację i wprowadzenie danych w SIO.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi z konferencji przeprowadzonej 19 listopada 2020 roku.

Prezentacje bez dźwięku oraz linki do materiałów filmowych znajdują się w materiałach OBIEG-u i SIOEO.

Konferencje szkoleniowe on-line dla dyrektorów szkół przeprowadzających egzaminy maturalne

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

w związku z otwarciem w grudniu systemu informatycznego SIOEO do obsługi egzaminu maturalnego zapraszamy Dyrektorów wszystkich szkół w województwie lubelskim, małopolskim i podkarpackim na konferencje on-line 19 listopada o godzinie 11:00.

Tematem konferencji będą:

  • Wybrane zagadnienia prawne dotyczące egzaminu maturalnego.
  • Prezentacja nowego Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące.
  • Organizacja egzaminu i wprowadzanie danych do SIOEO.
  • Wprowadzanie dostosowań formy i warunków egzaminu maturalnego do SIOEO.
  • Wyniki egzaminu maturalnego.

Prezentacje z konferencji on-line zostały zamieszczone w obu systemach: OBIEG oraz SIOEO, w dziale Materiały, w folderze Materiały szkoleniowe dla PZE jako plik zip: "Prezentacje z konferencji 19-11-2020 - bez dźwięku".