Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikaty i informacje dotyczące egzaminów w 2022 r.

Wersja do Wydruku

20 sierpnia 2021 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami: