Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informacja w sprawie odbioru kodów dla zdających, została zamieszczona w komunikatach systemów odpowiednio dla:

  • egzaminu ósmoklasisty w SIOEO,
  • egzaminu maturalnego w OBIEG,
  • egzaminu zawodowego w SMOK.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z COVID-19

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Aktualne rozporządzenie:

Dodatkowe informacje o wytycznych MEN, CKE i GIS można uzyskać na stronie: