Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie odbioru kodów dla zdających egzamin maturalny

Wersja do Wydruku

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół,

Informujemy, że ulega zmianie data odbioru kodów kreskowych dla zdających egzamin maturalny. Zmieniona data odbioru kodów zostanie Państwu przekazana w terminie późniejszym.