powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               SIOEO               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  środa, 19-12-2018 godz. 03:32  

Skreślenia z listy egzaminatorów

 

Sytuacje, w których egzaminator może być skreślony z ewidencji egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych reguluje art. 9c ust. 5 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji następuje na drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wpisu lub skreślenia z ewidencji egzaminatorów mogą dokonywać wyłącznie okręgowe komisje egzaminacyjne.

Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:

  1. na wniosek egzaminatora;
  2. w przypadku:
    1. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne;
    2. nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do których egzaminator został wyznaczony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej;
    3. nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania  i oceniania sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3,
  3. w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3 (nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie)
  4. w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.

 

Ostatnia Aktualizacja: piątek, 20-07-2018 godz. 13:28  |Odsłon: 32,744 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,04 sekund