Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Oferty pracy


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:


Obsługi infolinii-wsparcie techniczne użytkowników systemu Informatycznego KSDO

 w ramach projektu „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty)

Miejsce pracy: OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków

Opis stanowiska:

 • Telefoniczna oraz e-mailowa obsługa użytkowników systemu informatycznego KSDO,
 • Wsparcie techniczne użytkowników systemu informatycznego przy zgłaszaniu danych szkół i danych zdających oraz deklaracji przystąpienia do egzaminów w SIOEO i ZIU,
 • Selekcja zgłoszeń od użytkowników systemu: samodzielne rozwiązywanie prostych kwestii lub zgłaszanie złożonych zagadnień odpowiednim specjalistom.

 

 Wymagania:

 • Praktyczna znajomość obsługi komputera (MS Office, poczta elektroniczna, www),
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista,
 • Łatwość prowadzenia rozmowy i płynność wypowiedzi,
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na takim lub podobnym stanowisku,
 • Mile widziana znajomość prawa oświatowego z zakresu egzaminów zewnętrznych.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.
 • Przyjazną atmosferę w zespole.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny oraz CV
 • Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w załączonych dokumentach złożonych do celów rekrutacji.

Prosimy o dopisanie klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub listownie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kadry – oferta pracy
os. Szkolne 37, 31-976 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: praca@oke.krakow.pl
w terminie do 20.01.2023 r. do godz. 15.00.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
  w Krakowie, adres: os. Szkolne 37 31-978 Kraków, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397, telefon: 12 68 32 101, e-mail:oke@oke.krakow.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OKE można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oke.krakow.pl
 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Pozyskane od Pana/Pani dane będą usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. Dane osobowe nie będą profilowane i w zakresie podejmowania decyzji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanego rozporządzenia informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.


Skanowanie dokumentów oraz inne prace organizacyne (studentki i studenci)

 

Do zadań osoby zatrudnionej przez OKE będzie należało:

- skanowanie dokumentów,

- weryfikacja danych na stanowisku komputerowym,

- wyszukiwanie i układanie dokumentacji,

- przenoszenie i segregowanie paczek z dokumentacją,

- pakowanie i przygotowanie do wysyłki dokumentacji.

 

Wymagania:

- student studiów dziennych, wieczorowych lub zaocznych,

- dobra znajomość obsługi komputera,

- punktualność i pracowitość.

 

Oferujemy:

- pracę na umowę zlecenie w okresie maj - czerwiec,

- elastyczne godziny pracy (15-25 godzin tygodniowo),

- praca w miłej atmosferze.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
praca@oke.krakow.pl

Proszę przesłać imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, adres: os. Szkolne 37 31-978 Kraków, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397, telefon: 12 68 32 101, e-mail:oke@oke.krakow.pl
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OKE można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oke.krakow.pl
 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Pozyskane od Pana/Pani dane będą usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 5. Dane osobowe nie będą profilowane i w zakresie podejmowania decyzji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.
 8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanego rozporządzenia informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 • Wersja do Wydruku