Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Oferty pracy


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydatów na następujące stanowiska:


 

Analityk biznesowy w projekcie "Wdrożenie Krajowego Systemu KSDO"

 

Miejsce pracy: OKE Kraków, os. Szkolne 37, Kraków

Zakres zadań:

 • analiza i definiowanie wymagań biznesowych,
 • tworzenie historyjek do funkcjonalności w systemów informatycznych,
 • analiza i tworzenie wymagań do raportów z systemów bazodanowych,
 • pozyskiwanie i rejestrowanie wymagań biznesowych od pracowników OKE w Krakowie,
 • weryfikacja wymagań biznesowych,
 • współpraca z zespołem projektowym w realizacji wymagań zgodnie z harmonogramem
 • reprezentowanie partnera merytorycznego w kontaktach z Product Ownerem.

Wymagania:

 • znajomość SQL oraz relacyjnych baz danych (MSSQL) – na poziomie co najmniej dobrym,
 • znajomość programowania obiektowego w języku C# - na poziomie co najmniej podstawowym,
 • umiejętność identyfikacji potrzeb biznesowych zainteresowanych stron w celu określenia rozwiązań problemów biznesowych,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • zdolności analityczne,
 • umiejętności interpersonalne,
 • umiejętność tworzenia modeli.

Mile widziane:

 • znajomość Reporting Services

Oferujemy:

 • umowę o pracę w ogólnopolskim projekcie (etat),
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • elastyczne godziny pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz List Motywacyjny wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych zawartych w aplikacji. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)".

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub listownie na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Kadry – oferta pracy
os. Szkolne 37, 31-976 Kraków

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oke@oke.krakow.pl
w terminie do 15.09.2020 r. do godz. 15.00.
 
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie
w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

Wypełniając obowiązek informacyjny nałożony na podmioty przetwarzające dane osobowe, wynikający z treści artykułu 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
  w Krakowie, adres: os. Szkolne 37 31-978 Kraków, NIP 677-210-86-05, Regon 351621397, telefon: 12 68 32 101, e-mail:oke@oke.krakow.pl

 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez OKE można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@oke.krakow.pl

 3. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowanie rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 4. Pozyskane od Pana/Pani dane będą usunięte po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Dane osobowe nie będą profilowane i w zakresie podejmowania decyzji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 6. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego, a odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji.

 8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 cytowanego rozporządzenia informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 • Wersja do Wydruku