powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  niedziela, 20-05-2018 godz. 21:46  

Ramowe programy szkoleń

 

Specyfika sprawdzianu i poszczególnych egzaminów spowodowała, że dla każdego typu egzaminu opracowany został nieco inny program, a czas trwania poszczególnych szkoleń jest różny. Programy szkoleń zawierają bloki tematyczne wspólne dla sprawdzianu i wszystkich egzaminów oraz specyficzne dla danego rodzaju egzaminu.

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.). Szkolenia kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu i egzaminów odbywają się na podstawie ramowych programów zawartych w tym rozporządzeniu. Każde szkolenie kończy się egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania a w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) odpowiednio sprawdzianu lub danego rodzaju egzaminu .

Liczba godzin szkolenia kandydatów na egzaminatorów wynosi: 

 

Ilość godzin Rodzaj szkolenia
23 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język polski
22 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - matematyka
22 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - jezyk obcy nowożytny
17 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia oraz historia
20 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego
25 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części obejmującej przedmioty humanistyczne
25 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu gimnazjalnego w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze
30 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
30 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
34 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
40 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz języka regionalnego


Poniżej zamieszczono zgodne z rozporządzeniem ramowe programy szkoleń kandydatów na egzaminatorów w zakresie:
  1. egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język polski,
    
  2. egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu -  matematyka,
    
  3. egzaminu ósmoklasisty z przedmiotu - język obcy nowożytny,
    
  4. egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów - biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,
    
  5. egzaminu gimnazjalnego w części obejmującej przedmioty humanistyczne,
    
  6. egzaminu gimnazjalnego w części w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
    
  7. egzaminu gimnazjalnego w części obejmującej język obcy nowożytny,
    
  8. egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka,
    
  9. egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu,  język łaciński i kultura antyczna, filozofia,
    
  10. egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowej lub etnicznej oraz język regionalny - język kaszubski,
    
  11. egzaminu maturalnego z przedmiotu: język obcy nowożytny, 
    
  12. egzaminu potwwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Ostatnia Aktualizacja: poniedziałek, 30-04-2018 godz. 17:47  |Odsłon: 13,331 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,06 sekund