powiększ powiększ powiększ
zmień kolor zmień kolor zmień kolor
  logo  
                     Strona główna               O OKE               OBIEG               Umowy               SMOK               Kontakt               Linki  
 
  Witaj na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie
  środa, 21-02-2018 godz. 00:45  

Ramowe programy szkoleń

 

Specyfika sprawdzianu i poszczególnych egzaminów spowodowała, że dla każdego typu egzaminu opracowany został nieco inny program, a czas trwania poszczególnych szkoleń jest różny. Programy szkoleń zawierają bloki tematyczne wspólne dla sprawdzianu i wszystkich egzaminów oraz specyficzne dla danego rodzaju egzaminu.

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy o systemie oświaty Minister Edukacji Narodowej wydał Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. Nr 70, poz. 600 z późn. zm.). Szkolenia kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu i egzaminów odbywają się na podstawie ramowych programów zawartych w tym rozporządzeniu. Każde szkolenie kończy się egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania i oceniania a w szczególności zasad sprawdzania i oceniania odpowiedzi uczniów (słuchaczy) odpowiednio sprawdzianu lub danego rodzaju egzaminu .

Liczba godzin szkolenia kandydatów na egzaminatorów wynosi: 

 

Ilość godzin Rodzaj szkolenia
20 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum z języka obcego nowożytnego
25 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w sześcioletniej szkole podstawowej oraz egzaminu maturalnego z przedmiotów: matematyka, biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia i informatyka
25 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach, w których kształcenie odbywa się w technikach,technikach uzupełniających oraz szkołach policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne
30 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów: historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, język łaciński i kultura antyczna, filozofia
30 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
34 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
40 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu maturalnego z przedmiotów: język polski, język mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz języka regionalnego
40 szkolenie dla kandydatów na egzamiantorów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodach, w których kształcenia odbywa się w zasadniczych szkołach zawodowych i szkołach policealnych kształcących w tych samych zwodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe


Poniżej zamieszczono zgodne z rozporządzeniem ramowe programy szkoleń kandydatów na egzaminatorów w zakresie:

 

Ostatnia Aktualizacja: piątek, 07-09-2012 godz. 16:36  |Odsłon: 12,617 Wersja do Wydruku


 
  telefony do OKE,     fax.: (0) 12 68 32 100,     kontakt elektroniczny
OKE w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
Powered by Geeklog 
Strona wygenerowana w 0,04 sekund