Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie poszukuje kandydatów na egzaminatorów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie pilnie poszukuje kandydatów na egzaminatorów egazminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik spawalnictwa, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik realizacji nagrań, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, protetyk słuchu, technik optyk, opiekun medyczny.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie planuje szkolenia kandydatów na egzaminatorów egazminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach:

- cukiernik, piekarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, wędliniarz, kelner;

- technik ekonomista, technik spedytor, technik logistyk, technik rachunkowości, sprzedawca, technik handlowiec, technik administracji;

- fototechnik, technik cyfrowych procesów graficznych;

- monter elektronik, technik elektronik, monter mechatronik, technik mechatronik, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik teleinformatyk, technik informatyk, technik programista, technik automatyk, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, elektromechanik, technik energetyk;

- opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun DPS, technik sterylizacji medycznej, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, ortoptystka, technik elektroradiolog;

- blacharz samochodowy, technik pojazdów samochodowych, kierowca-mechanik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki;

- jeździec, technik hodowca koni, technik rolnik, pszczelarz;

- ślusarz, technik mechanik, operator obrabiarek skrawających;

technik drogownictwa, technik gazownictwa, technik budownictwa;

- technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;

- technik usług fryzjerskich,  technik usług kosmetycznych.

Przyjmujemy również wnioski na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów w pozostałych zawodach występujących w kształceniu zawodowym.

 

Prosimy o kontakt w tej sprawie z Pracownią Organizacji Szkoleń i Egzaminów Eksternistycznych (POSEE):

12 68 32 144 - kierownik POSEE  - woj. małopolskie (egzamin zawodowy)
12 68 32 143 - woj. podkarpackie (egzamin zawodowy, egzamin maturalny), woj. małopolskie (egzamin ósmoklasisty z języków nowożytnych, egzamin maturalny)
12 68 32 141 - woj. lubelskie (egzamin maturalny, egzamin zawodowy), woj. małopolskie (egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki)

 

 

  • Wersja do Wydruku