Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Komunikat w sprawie terminów przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w 2015 r.

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, działając na podstawie § 113 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU Nr 83, poz. 562, ze zmianami.) ogłasza terminy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2015:

 

Sesja 1.: styczeń – luty 2015 r.

Rozpoczęcie sesji 8 stycznia 2015 r. 

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (model zadania d)

 

w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia

2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do

27 lutego 2015 r.

27 marca 2015 r.

 

Sesja 2.: maj – lipiec 2015 r.

Rozpoczęcie sesji 25 maja 2015 r. 

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (model zadania d)

 

w pozostałych kwalifikacjach

22 czerwca

2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do

6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

 

 

 

Sesja 3.: sierpień - październik 2015 r.

Rozpoczęcie sesji 17 sierpnia 2015 r.

 

Część pisemna

 

Część praktyczna

 

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

 

w kwalifikacjach, w których jedynym rezultatem jest dokumentacja (model zadania d)

 

w pozostałych kwalifikacjach

8 września
2015 r.

8 października 2015 r.

od 17 sierpnia do

16 października 2015 r.

27 listopada 2015 r.

 

 

 


  • Ostatnia Aktualizacja: wtorek, 01-07-2014 godz. 09:56  
  • Odsłon: 23,862 Wersja do Wydruku