Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2015 r.

Część 1 : Historia i WOS

 • GH-H1-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • GH-H2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-H4-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GH-H5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GH-H7-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GH-H8-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 2 : Język polski

 • GH-P1-152 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • GH-P2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-P4-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GH-P5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GH-P7-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GH-P8-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 1 : Przedmoty przyrodnicze

 • GM-P1-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • GM-P2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-P4-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GM-P5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GM-P7-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GM-P8-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 2 : Matematyka

 • GM-M1-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • GM-M2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-M4-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GM-M5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GM-M7-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GM-M8-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Cześć 3 : Język obcy nowożytny

POZIOM PODSTAWOWY 

 • Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

POZIOM ROZSZERZONY

 •  Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
 • Ostatnia Aktualizacja: czwartek, 30-04-2015 godz. 09:20  
 • Odsłon: 59,636 Wersja do Wydruku