Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Opłaty za egzamin z kwalifikacji

Odpłatność za egzamin (podstawa prawna Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie § 52 oraz Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art.44zzzu pkt. 2) dotyczy:

  • Młodocianych pracowników
  • Absolwentów szkół, absolwentów KKZ przystępujących do egzaminu lub jego części po raz trzeci i kolejny
  • Osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu
  • Osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Wysokość opłat za egzamin:

  • część pisemna i praktyczna - 191,57 zł
  • część pisemna - 63,86 zł (1/3 opłaty)
  • część praktyczna - 127,71 zł (2/3 opłaty)

Wpłat należy dokonywać na konto:

  • 46 1010 1270 0021 0522 3100 0000 (Narodowy Bank Polski)
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
  • os. Szkolne 37
  • 31-978 Kraków

W tytule przelewu należy podać:

  • EK, imię, nazwisko i 5 ostatnich cyfr nr PESEL zdającego
  • oznaczenie i nazwa zdawanej kwalifikacji

Dowód wpłaty powinien być przesłany do OKE w Krakowie najpóźniej 30 dni przed egzaminem.

Szczegółowe terminy wniesienia opłaty w poszczególnych sesjach egzaminacyjnych - rok 2020
 • Wersja do Wydruku