Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Udostępnianie do wglądu prac egzaminacyjnych - 2012

Formuła 2012

Zasady ogólne
Weryfikacja sumy punktów
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
  • Wersja do Wydruku