Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów PP 2012

Formuła 2012

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Termin wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na wniosek
 
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementami
 
Wydawanie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów
 
  • Wersja do Wydruku