Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do tych dyplomów

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wydawanie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  • Wersja do Wydruku