Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wyniki egzaminów – egzamin maturalny


SESJA EGZAMINACYJNA 2020

 


SESJA EGZAMINACYJNA 2019 

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego  po wszystkich sesjach w 2019 roku:

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach 2019 roku

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach po wszystkich sesjach w 2019 roku:

Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego w 2019 roku

Sprawozdania zbiorcze wyników egzaminów maturalnych w 2019 r.
Pobieranie sprawozdań dla poszczególnych powiatów

 
 
 
 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2019 roku:

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2019 r.
Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach w maju 2019 roku
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów obowiązkowych pisanych w maju 2019 roku we wszystkich typach szkół
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów obowiązkowych pisanych w maju 2019 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów obowiązkowych pisanych w maju 2019 roku w technikach
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów dodatkowych pisanych w maju 2019 roku we wszystkich typach szkół
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów dodatkowych pisanych w maju 2019 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki w powiatach z przedmiotów dodatkowych pisanych w maju 2019 roku w technikach 

Średnie wyniki szkół z przedmiotów obowiązkowych zdawanych w maju 2019 roku

Średnie wyniki szkół z przedmiotów dodatkowych zdawanych w maju 2019 roku


SESJA EGZAMINACYJNA 2018 

Jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych?

Indywidualne wyniki uczniów
Uczniowie mogą zobaczyć szczegółowe wyniki po wejściu do systemu OBIEG.

Po wejściu do systemu należy wybrać zakładkę "Uczeń", a następnie zalogować się wpisując numer PESEL jako login oraz hasło otrzymane w szkole. W przypadku zgubienia hasła należy zwrócić się do szkoły o nowe hasło.

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego  po wszystkich sesjach w 2018 roku:

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach po wszystkich sesjach w 2018 r.

Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach po wszystkich sesjach w 2018 roku

Sprawozdania przedmiotowe z egzaminu maturalnego w 2018 roku

Sprawozdania zbiorcze wyników egzaminów maturalnych w 2018 r. - pobieranie sprawozdań dla poszczególnych powiatów

 
 
 
 

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2018 roku:

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2018 r.
Zdawalność egzaminu maturalnego w powiatach w maju 2018 roku
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w powiatach w maju 2018 roku dla wszystkich typów szkół
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w powiatach w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w powiatach w maju 2018 roku w technikach
Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w powiatach w maju 2018 roku dla wszystkich typów szkół
Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w powiatach w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących
Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w powiatach w maju 2018 roku w technikach 

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych w maju 2018 roku w technikach

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w maju 2018 roku w liceach ogólnokształcących

Średnie wyniki z przedmiotów dodatkowych w maju 2018 roku w technikch

 


SESJA EGZAMINACYJNA 2017 

   •  
   •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 • Wersja do Wydruku