Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Udostępnianie do wglądu prac egzaminacyjnych PP 2019

Formuła 2019

Procedury wglądu obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  • Zarządzenie Nr 945
   dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia zasad wglądów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne od września 2021 r. do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Załącznik nr 1.
   Zasady wglądów do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Zasady ogólne
Weryfikacja sumy punktów
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
 • Wersja do Wydruku