Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Udostępnianie do wglądu prac egzaminacyjnych PP 2019

Formuła 2019

Zasady ogólne
Weryfikacja sumy punktów
Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
  • Wersja do Wydruku