Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje (I kwartał 2019 r.) szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty następujących przedmiotów:
1.      język polski
2.     matematyka
3.      języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
 
W przypadku nauczycieli, którzy chcą oceniać prace egzaminu ósmoklasisty konieczne jest ukończenie kursu dla kandydatów na egzaminatorów tego egzaminu. Planowane szkolenia kierowane są wyłącznie do nauczycieli z uprawnieniami do nauczania danego przedmiotu.
 
1.  Osoby, które nie są egzaminatorami OKE Kraków, a zamierzają wziąć udział w kursie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty powinny wypełnić i przesłać na adres OKE w Krakowie kompletną dokumentację potwierdzającą wymagania określone w  art. 9c ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Informacja na ten temat jest dostępna na stronie głównej OKE w Krakowie w zakładce Szkolenia kandydatów na egzaminatorów
 
2.   Natomiast nauczyciele, którzy są egzaminatorami jakiegokolwiek typu egzaminu składają wniosek o przyjęcie na szkolenie ósmoklasisty i aktualne zaświadczenia o stażu pracy oraz formularz aktualizacji danych wraz z odpowiednimi dokumentami (tylko w przypadku jeśli nastąpiły jakieś zmiany) – dotyczy to również osób, które zgłosiły się na szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów sprawdzianu po szóstej klasie.
 
Nauczyciele, którzy do 2016 r. pełnili funkcję egzaminatora sprawdzianu, a obecnie chcą uzyskać uprawnienia egzaminatora egzaminu ósmoklasisty powinni również ukończyć szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty.
 

Zaproszenia na szkolenia będą wysyłane pocztą tradycyjną lub/i emailem. 

  • Wersja do Wydruku