Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Szkolenia dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie organizuje (I kwartał 2019 r.) doszkolenia dla egzaminatorów egzaminu ósmoklasisty z następujących przedmiotów:
  1. język polski
2.   języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski.
 
Na mocy ustawy (art. 271 ust. 1 ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe) egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego z dniem
1 stycznia 2018 roku stali się egzaminatorami egzaminu ósmoklasisty.
 
Zgłoszenia na doszkolenia:
1.    język polski
Egzaminatorzy egzaminu gimnazjalnego - dotyczy tylko nauczycieli języka polskiego, którzy nie wzięli udziału w szkoleniu uzupełniającym w ubiegłym roku szkolnym (2017/2018), powinni wypełnić wniosek o przyjęcie na szkolenie (link do formularza wniosku:
 
2.      języki obce
Uruchomiono głosowania rekrutujące na doszkolenia w odpowiednich kursach językowych w MOODLE. 
  • Wersja do Wydruku