Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


System SIOEO

Numer telefonu do Helpdesk: 12 68 32 179


Wejście do systemu 


Schemat przekazania danych zdających do SIOEO:


Schemat przekazania danych o podmiocie do SIOEO


Zbiór instrukcji dla użytkowników systemu SIOEO:

 

  • Wersja do Wydruku