Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu gimnazjalnego 2019

Historia i wiedza o społeczeństwie - 10.04.2019 r.

Język polski - 10.04.2019 r.

Przedmioty przyrodnicze - 11.04.2019 r.

Matematyka - 11.04.2019 r.

Język obcy nowożytny - 12.04.2019 r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  • Wersja do Wydruku