Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

 


Arkusze egzaminu gimnazjalnego w części językowej - 25 kwietnia 2014


Poziom Podstawowy

Zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (G-1)

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (G-2) 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (G-4)

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (G-5) 

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7) 

Zestawy zadań dla z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8) 


Poziom rozszerzony

Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera (G-2) 

Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (G-4) 

Zestawy dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (G-5) 

Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7) 

Zestawy zadań dla uczniów z upśledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8) 

 


Arkusze egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno-przyrodniczej - 24 kwietnia 2014


Przedmioty przyrodnicze:

 • GM-P1-142– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową
 • GM-P2-142– arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-P4-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GM-P5-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GM-P7-142– arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących
 • GM-P8-142– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Matematyka:

 • GM-M1-142– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową
 • GM-M2-142– arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-M4-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GM-M5-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GM-M7-142– arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących
 • GM-M8-142– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 


Arkusze egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej - 23 kwietnia 2014


Historia i WOS:

 • GH-H1-142– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową
 • GH-H2-142– arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-H4-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GH-H5-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GH-H7-142– arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących
 • GH-H8-142– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Język polski:

 • GH-P1-142– arkusz standardowy dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową
 • GH-P2-142– arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-P4-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GH-P5-142– arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GH-P7-142– arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących
 • GH-P8-142– arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 

 • Wersja do Wydruku