Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu gimnazjalnego w 2016 roku

Część 1 : Historia i WOS

 • GH-H1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 • GH-H2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-H4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GH-H5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GH-H7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GH-H8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 2 : Język polski

 • GH-P1-162 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • GH-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GH-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GH-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GH-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 2 : Przedmoty przyrodnicze

 • GM-P1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • GM-P2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-P4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GM-P5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GM-P7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GM-P8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 3: Matematyka

 • GM-M1-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • GM-M2-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-M4-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • GM-M5-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • GM-M7-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GM-M8-162 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 4 : Języki obce

POZIOM PODSTAWOWY 

POZIOM ROZSZERZONY

 • Wersja do Wydruku