Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku

Historia i wiedza o społeczeństwie – 19.04.2017 r.
GH-H1-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady  oceniania
GH-H2-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady  oceniania
GH-H4-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady  oceniania
GH-H5-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt  + zasady  oceniania
GH-H7-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących  + zasady  oceniania
GH-H8-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady  oceniania

Język polski – 19.04.2017 r.
GH-P1-172 – Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X  + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady  oceniania
GH-P2-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera+ zasady  oceniania
GH-P4-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt  + zasady  oceniania
GH-P5-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady  oceniania
GH-P7-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących  + zasady  oceniania
GH-P8-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady  oceniania

Przedmioty przyrodnicze – 20.04.2017 r.
GM-P1-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady  oceniania
GM-P2-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergerazasady  oceniania
GM-P4-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady  oceniania
GM-P5-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady  oceniania
GM-P7-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady  oceniania
GM-P8-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady  oceniania

Matematyka – 20.04.2017 r.
GM-M1-172 –  Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady  oceniania
GM-M2-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady  oceniania
GM-M4-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady  oceniania
GM-M5-172 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady  oceniania
GM-M7-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady  oceniania
GM-M8-172 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady  oceniania

Język obcy nowożytny – 21.04.2017r.

POZIOM PODSTAWOWY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-P1-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P1-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P1-172 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P1-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P1-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania
GW-P1-172 Język włoski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-P2-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P2-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GE-P2-172 Język hiszpański + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P2-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P2-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-P4-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-P4-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P4-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P4-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-P5-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-P5-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P5-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-P7-172 Język angielski + zasady oceniania
GN-P7-172 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-P7-172 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-P8-172 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GN-P8-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-P8-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

GA-R1-172 Język angielski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GF-R1-172 Język francuski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GE-R1-172 Język hiszpański: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R1-172 Język niemiecki: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R1-172 Język rosyjski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania
GW-R1-172 Język włoski: zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

GA-R2-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GF-R2-172 Język francuski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R2-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R2-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

GA-R4-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R4-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R4-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

GA-R5-172 Język angielski + transkrypcja  + zasady oceniania
GN-R5-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

GA-R7-172 Język angielski + zasady oceniania
GN-R7-172 Język niemiecki + zasady oceniania
GR-R7-172 Język rosyjski + zasady oceniania

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

GA-R8-172 Język angielski + transkrypcja + zasady oceniania
GN-R8-172 Język niemiecki + transkrypcja + zasady oceniania
GR-R8-172 Język rosyjski + transkrypcja + zasady oceniania

  • Wersja do Wydruku