Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu gimnazjalnego w 2017 roku

Historia i wiedza o społeczeństwie

 • GH-H1-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wersja X
 • GH-H2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-H4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 • GH-H5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 • GH-H7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GH-H8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Język polski

 • GH-P1-172 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
 • GH-P2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-P4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 • GH-P5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 • GH-P7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GH-P8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Przedmioty przyrodnicze

 • GM-P1-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
 • GM-P2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-P4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 • GM-P5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 • GM-P7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GM-P8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Matematyka

 • GM-M1-172 - Zeszyt zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
 • GM-M2-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-M4-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 • GM-M5-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 • GM-M7-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GM-M8-172 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Język obcy nowożytny - poziom podstawowy

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Język obcy nowożytny - poziom rozszerzony

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 • Wersja do Wydruku