Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze sprawdzianu w 2016 roku

Część 1. Język polski i matematyka

 • SP-1-162 – Arkusz dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (standardowy)
 • SP-2-162 – Arkusz dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • SP-4-162 – Arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
 • SP-5-162 – Arkusz dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
 • SP-7-162 – Arkusz dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • SP-8-162 – Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Część 2. Język obcy nowożytny

 • Arkusze dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • SA-1-162 – Język angielski + transkrypcja
  • SF-1-162 – Język francuski + transkrypcja
  • SE-1-162 – Język hiszpański + transkrypcja
  • SN-1-162 – Język niemiecki + transkrypcja
  • SR-1-162 – Język rosyjski + transkrypcja
 •  Arkusze dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
  • SA-2-162 Język angielski + transkrypcja 
  • SF-2-162 Język francuski + transkrypcja 
  • SN-2-162 Język niemiecki + transkrypcja
  • SR-2-162 Język rosyjski + transkrypcja
 • Arkusze dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt
  • SA-4-162 Język angielski + transkrypcja
  • SN-4-162 Język niemiecki + transkrypcja
 • Arkusze dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt
  • SA-5-162 Język angielski + transkrypcja
  • SN-5-162 Język niemiecki + transkrypcja
 • Arkusze dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
  • SA-8-162 Język angielski + transkrypcja
  • SN-8-162 Język niemiecki + transkrypcja
  • SR-8-162 Język rosyjski + transkrypcja
 • Wersja do Wydruku