Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu maturalnego w 2019 roku

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"

Język polski

MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MPO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MPO-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
  MPO-R1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MMA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania MMA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Język łaciński i kultura antyczna

  MKL-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Biologia

MBI-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania  

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania  

Filozofia

  MFI-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Geografia

MGE-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
MGE-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania  
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza  

Chemia

MCH-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania  

Historia sztuki

  MHS-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Informatyka

MIN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część I MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-P2_1P-192 poziom podstawowy - arkusz część II + zasady oceniania MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część I  
MIN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania  
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II  

Język angielski

MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MJA-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania MJA-P1_7P-192 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MJA-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
  MJA-R1_7P-192 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
  MAD-R1_1A-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język niemiecki

MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania  MJN-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania 
MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania MJN-R1_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R2_1P-192 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania MND-R1_1N-192 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania

Język rosyjski

MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania  MJR-P1_1P-192 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
  • Wersja do Wydruku