Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze próbne egzaminu maturalnego 2020

Język polski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Matematyka

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Filozofia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Fizyka

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Biologia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Historia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Geografia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Chemia

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Informatyka

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów niesłyszących (A7)

Poziom rozszerzony

Historia muzyki

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Historia sztuki

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język łaciński i kultura antyczna

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Język białoruski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Język litewski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Język ukraiński

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Język kaszubski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom rozszerzony

Język angielski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (A2)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)

Poziom podstawowy

 

Język francuski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Język hiszpański

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

 

Język niemiecki

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom podstawowy

Arkusze dla osób niesłyszących (A7)

Poziom podstawowy

 

Język rosyjski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusze dla osób słabowidzących (A4)

Poziom podstawowy

Język włoski

Arkusze dla osób bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1)

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

  • Wersja do Wydruku