Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie planuje organizację szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie planuje w czerwcu zorganizowanie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów egazminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik szerokopasmowej komunkacji elektronicznej. Szkolenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób, które mają zaliczoną aktualną część teoretyczną oraz kwalifikacje do nauczania w tym zawodzie.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy jak najszybszy kontak w tej sprawie z Pracownią Organizacji Szkoleń i Egzaminów Eksternistycznych (POSEE):

12 68 32 144 - kierownik POSEE  - woj. małopolskie (egzamin zawodowy)
12 68 32 143 - woj. podkarpackie (egzamin zawodowy, egzamin maturalny), woj. małopolskie (egzamin ósmoklasisty z języków nowożytnych, egzamin maturalny)
12 68 32 141 - woj. lubelskie (egzamin maturalny, egzamin zawodowy), woj. małopolskie (egzamin ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki)

  • Wersja do Wydruku