Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty

Prezentujemy materiały pomocnicze do egzaminu ósmoklasisty opracowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

1. Materiały pomocnicze do pracy z arkuszem egzaminacyjnym (z lektorem):

2. Materiały pomocnicze do egzaminu z matematyki (z lektorem):

3. Materiały pomocnicze do egzaminu z języka poskiego:

  • Wersja do Wydruku