Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu maturalnego w 2020 roku

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski
MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-202 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Matematyka
MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna
  MKL-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Biologia
MBI-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie
MWO-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Fizyka
MFA-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Filozofia
  MFI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Geografia
MGE-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
Chemia
MCH-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Historia sztuki
  MHS-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Informatyka
MIN-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz część I
MIN-P2_1P-202 poziom podstawowy - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
Historia
MHI-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski
  MOZ-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania
Język angielski
MJA-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-202 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-202 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-202 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język niemiecki
MJN-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-202 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język rosyjski
  MJR-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski
  MJF-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-202 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język hiszpański
  MJH-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-202 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski
  MJW-P1_1P-202 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-202 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
  • Wersja do Wydruku