Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Arkusze egzaminu ósmoklasisty 2020

Język polski - 16.06.2020 r.

OPOP-100-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + zasady oceniania

OPOP-200-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

OPOP-400-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

OPOP-500-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

OPOP-700-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

OPOP-800-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

OPOP-C00-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + zasady oceniania

OPOP-Q00-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym + zasady oceniania


Matematyka - 17.06.2020 r.

OMAP-100-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X + karta rozwiązań i odpowiedzi + zasady oceniania

OMAP-200-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + zasady oceniania

OMAP-400-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + zasady oceniania

OMAP-500-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + zasady oceniania

OMAP-700-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + zasady oceniania

OMAP-800-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim + zasady oceniania

OMAP-C00-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu + zasady oceniania

OMAP-Q00-2004 - Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym + zasady oceniania

Język angielski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00)

Język francuski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)

Język hiszpański - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)

Język niemiecki - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP_500)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP_Q00)

Język rosyjski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP_200)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP_400)

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)

Język włoski - 18.06.2020 r.

Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100)

  • Wersja do Wydruku