Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów PP 2017

Formuła 2017

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Termin wydania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na wniosek
Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie dyplomu wraz z suplementami
Wydawanie suplementów do dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
Wniosek o wydanie suplementów/duplikatów suplementów
  • Wersja do Wydruku