Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Ponowne przystąpienie do egzaminu PP 2019

Formuła 2019

Ponowne przystąpienie do egzaminu zawodowego ucznia lub słuchacza w trakcie nauki w szkole
Ponowne przystąpienie abolwenta i osoby, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy
Ponowne przystąpienie do egzaminu osoby, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego zawodowego oraz osoby dorosłej, która ukończyła przygotowanie zawodowe dorosłych
Przepisy wspólne dla zdających
Informacje dotyczące zgłoszeń do egzaminu zawodowego
  • Wersja do Wydruku