Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Egzamin maturalny 2022

Biologia poziom rozszerzony EBIP-R0-100-2205

Chemia poziom rozszerzony ECHP-R0-100-2205

Filozofia poziom rozszerzony EFIP-R0-100-2205

Fizyka poziom rozszerzony EFAP-R0-100-2205

Geografia poziom rozszerzony EGEP-R0-100-2205

Historia poziom rozszerzony EHIP-R0-100-2205

Historia muzyki poziom rozszerzony EHMP-R0-100-2205

Historia sztuki poziom rozszerzony EHSP-R0-100-2205

Informatyka poziom rozszerzony EINP-R1-100-2205, EINP-R2-100-2205

Język białoruski poziom podstawowy EMBB-P0-100-2205

Język białoruski poziom rozszerzony EMBB-R0-100-2205

Język kaszubski poziom rozszerzony EMKK-R0-100-2205

Język litewski poziom podstawowy EMLL-P0-100-2205

Język litewski poziom rozszerzony EMLL-R0-100-2205

Język ukraiński poziom podstawowy EMUU-P0-100-2205

Język ukraiński poziom rozszerzony EMUU-R0-100-2205

Język łaciński i kultura antyczna poziom rozszerzony EJLP-R0-100-2205

Język polski poziom podstawowy EPOP-P1-100-2205, EPOP-P2-100-2205, EPOU-P1-100-2205, EPOU-P2-100-2205

Język polski poziom podstawowy EPOP-P1-700-2205, EPOP-P2-700-2205

Język polski poziom rozszerzony EPOP-R0-100-2205

Matematyka poziom podstawowy EMAP-P0-100-2205

Matematyka poziom rozszerzony EMAP-R0-100-2205

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony EWOP-R0-100-2205

Język angielski poziom podstawowy EJAP-P0-100-2205, EJAU-P0-100-2205

Język angielski poziom podstawowy EJAP-P0-700-2205

Język angielski poziom rozszerzony EJAP-R0-100-2205

Język angielski poziom rozszerzony EJAP-R0-700-2205

Język angielski poziom dwujęzyczny EJAA-D0-100-2205

Język francuski poziom podstawowy EJFP-P0-100-2205

Język francuski poziom rozszerzony EJFP-R0-100-2205

Język francuski poziom dwujęzyczny EJFF-D0-100-2205

Język hiszpański poziom podstawowy EJHP-P0-100-2205

Język hiszpański poziom rozszerzony EJHP-R0-100-2205

Język hiszpański poziom dwujęzyczny EJHH-D0-100-2205

Język niemiecki poziom podstawowy EJNP-P0-100-2205

Język niemiecki poziom rozszerzony EJNP-R0-100-2205

Język niemiecki poziom dwujęzyczny EJNN-D0-100-2205

Język rosyjski poziom podstawowy EJRP-P0-100-2205, EJRU-P0-100-2205

Język rosyjski poziom rozszerzony EJRP-R0-100-2205

Język włoski poziom podstawowy EJWP-P0-100-2205

Język włoski poziom rozszerzony EJWP-R0-100-2205

 

  • Wersja do Wydruku