Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Wgląd do pracy maturalnej

Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego odbywać się będą w siedzibie OKE Kraków os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
    

Ważne informacje

Osobą uprawnioną do wglądu jest w przypadku:

  • egzaminu ósmoklasisty – uczeń i jego rodzice / opiekun prawny
  • egzaminu maturalnego – wyłącznie sam zdający
  • egzaminu eksternistycznego – wyłącznie sam zdający

Nie dopuszcza się możliwości dokonywania wglądu przez pełnomocnika lub z udziałem nieuprawnionej osoby.
       

  • Przed wglądem warto zapoznać się ze szczegółowymi wynikami swoich egzaminów – każdy zdający ma do nich dostęp na stronie https://ziu.gov.pl po wpisaniu otrzymanego w szkole loginu i hasła.
  • Schematy oceniania będą dostępne na miejscu, można również skorzystać z własnych schematów wydrukowanych ze stron internetowych www.cke.gov.pl lub www.oke.krakow.pl
  • Podczas wglądów zabronione jest korzystanie z własnych materiałów piśmienniczych
  • Podczas wglądu dozwolone jest robienie zdjęć sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej.

Uwaga: miejsce, w którym odbywają się wglądy, nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – w przypadku konieczności zorganizowania wglądu w miejscu bez barier architektonicznych prosimy o wysłanie maila na wglady@oke.krakow.pl z opisem Państwa sytuacji.

 

  • Wersja do Wydruku