Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Kontakt z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie

Adres 

os. Szkolne 37
31-978 Kraków

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8:00 – 16:00

Przyjmowanie stron

Poniedziałek 13:30 – 15:30

Kontakt

Kontakt elektroniczny do OKE
Elektroniczna skrzynka podawcza

Dziennik podawczy

Przyjmowanie korespondencji, deklaracji, wniosków 12 68 32 199

Sekretariat dyrektorów OKE

Kontakt z dyrektorem i zastępcą dyrektora 12 68 32 101
12 68 32 102
Faks 12 68 32 100

Kadry

Sprawy kadrowe 12 68 32 115

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik wydziału 12 68 32 119
Rozliczanie umów z egzaminatorami, współpracownikami OKE 12 68 32 118

Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego

Kierownik wydziału 12 68 32 147

Pracownia Egzaminu Ósmoklasisty

praca w zespołach egzaminatorów, sprawdzanie prac egzaminacyjnych, informacje o platformie Moodle

Kierownik pracowni 12 68 32 150
Matematyka 12 68 32 150
Język polski 12 68 32 152
Organizacja egzaminu ósmoklasisty w domu 12 68 32 150

Pracownia Matur

praca w zespołach egzaminatorów, sprawdzanie prac egzaminacyjnych, informacje o platformie Moodle

Kierownik pracowni 12 68 32 170
Organizacja egzaminu maturalnego w domu 12 68 32 172
Matematyka 12 68 32 170
Język polski 12 68 32 171
Wiedza o społeczeństwie, filozofia 12 68 32 172
Geografia 12 68 32 173
Historia, historia sztuki 12 68 32 174
Biologia 12 68 32 175
Fizyka 12 68 32 176
Chemia 12 68 32 149

Pracownia Języków Obcych - egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny

praca w zespołach egzaminatorów, sprawdzanie prac egzaminacyjnych, informacje o platformie Moodle

Kierownik pracowni 12 68 32 178
Język niemiecki 12 68 32 165
Język angielski 12 68 32 167
Język francuski, język hiszpański 12 68 32 168
Język rosyjski, język włoski 12 68 32 178

Wydział Egzaminów Zawodowych

Kierownik wydziału 12 68 32 190
12 68 32 197

Pracownia Organizacji Egzaminów Zawodowych

Kierownik pracowni 12 68 32 182
Rozliczenia umów cywilno-prawnych z egzaminatorami i asystentami technicznymi oraz wnioski o wydanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z suplementami 12 68 32 181
Organizacja wglądów do prac egzaminacyjnych oraz wnioski o weryfikację sumy punktów z egzaminu zawodowego 12 68 32 182
Zgłoszenia zdających, egzamin zawodowy eksternistyczny, praca w zespołach egzaminatorów, zgłoszenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych 12 68 32 188
Upoważnienia, przekierowania zdających, harmonogramy 12 68 32 189
Opłaty za egzamin zawodowy 12 68 32 188
12 68 32 189
Rozliczenia z ośrodkami egzaminacyjnymi (materiały, noclegi) 12 68 32 189
Pomoc techniczna systemu SIOEPKZ 12 68 32 181
12 68 32 182
12 68 32 188
12 68 32 189
Faks 12 68 32 180
E-mail wez@oke.krakow.pl

Pracownia Przygotowania Arkuszy Egzaminacyjnych Egzaminu Zawodowego

Kierownik pracowni 12 68 32 195
Przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych egzaminu zawodowego 12 68 32 184
12 68 32 185
12 68 32 186
12 68 32 187
12 68 32 191
12 68 32 193
12 68 32 196
12 68 32 197

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Kierownik wydziału 12 68 32 135
Dostosowanie form i warunków egzaminów do specjalnych potrzeb zdających w zakresie wszystkich typów egzaminów 12 68 32 101
Wymiana dokumentów i wystawianie duplikatów, uwierzytelnianie dokumentów, wydawanie apostille 12 68 32 179
Archiwum zakładowe 12 68 32 162
Zamówienia publiczne 12 68 32 111

Pracownia Organizacji Szkoleń i Egzaminów Eksternistycznych

organizacja szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, organizacja egzaminów, opłaty za egzamin, organizacja wglądów do prac, organizacja spotkań pracowników OKE z dyrektorami placówek oświatowych

Kierownik pracowni 12 68 32 144
Województwo lubelskie 12 68 32 141
Województwo podkarpackie 12 68 32 143
Województwo małopolskie 12 68 32 144
Wpisy do ewidencji egzaminatorów OKE Kraków 12 68 32 144
Faks 12 68 32 146

Pracownia Organizacji Egzaminów Ogólnokształcących

organizacja egzaminów, sprawy zdających, organizacja wglądów do prac, opłaty za egzamin maturalny

Kierownik pracowni 12 68 32 155
Zwolnienie ucznia z egzaminu ósmoklasisty 12 68 32 111
12 68 32 155
Organizacja egzaminów ogólnokształcących, organizacja ośrodków koordynacji oceniania 12 68 32 156
12 68 32 158
Organizacja egzaminów ogólnokształcących, organizacja punktów odbioru prac 12 68 32 157
Sprawy zdających egzamin maturalny 12 68 32 160
12 68 32 161
12 68 32 157
Zmiana miejsca dystrybucji arkuszy egzaminacyjnych egzaminów ogólnokształcących 12 68 32 155
Organizacja wglądów do prac egzaminacyjnych egzaminów ogólnokształcących 12 68 32 155
12 68 32 156
12 68 32 157
12 68 32 158
12 68 32 160
12 68 32 161
Opłaty za egzamin maturalny 12 68 32 155
12 68 32 156
12 68 32 158
Faks 12 68 32 159

Pracownia Informatyczna

Kierownik pracowni 12 68 32 124
Pomoc techniczna systemu SIOEO 12 68 32 179
Pomoc techniczna systemu SMOK 12 68 32 128
12 68 32 182
System Moodle 12 68 32 129
System Umowy umowy@oke.krakow.pl
Faks 12 68 32 130

Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych

Kierownik pracowni 12 68 32 140
Analizowanie i interpretowanie wyników egzaminów, obserwatorzy zewnętrzni 12 68 32 138
12 68 32 139
  • Wersja do Wydruku