Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska






Arkusze gimnazjum 2013

Historia i WOS – 23.04.2013 r.

GH-H1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GH-H7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-H8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Język polski – 23.04.2013 r.

GH-P1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GH-P7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GH-P8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Przedmioty przyrodnicze – 24.04.2013 r.

GM-P1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową  + odpowiedzi
GM-P7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GM-P8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi

Matematyka – 24.04.2013 r.

GM-M1-132 – arkusz dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową + odpowiedzi
GM-M7-132 – arkusz dla uczniów słabosłyszących i uczniów niesłyszących + odpowiedzi
GM-M8-132 – arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim + odpowiedzi


Język obcy nowożytny – 25.04.2013 r.

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom podstawowy
Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom podstawowy
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom podstawowy
Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom rozszerzony
Język angielski  + transkrypcja + odpowiedzi
Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom rozszerzony
Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom rozszerzony
Język angielski + odpowiedzi
Język niemiecki + odpowiedzi
Język rosyjski + odpowiedzi

  • Wersja do Wydruku