Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca nieprawdziwych informacji dot. egzaminu gimnazjalnego

Aktualności

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 kwietnia 2018 r.dotycząca nieprawdziwych informacji dot. egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

W związku z informacjami, jakie pojawiły się na jednym z portali społecznościowych, dotyczących zamiaru „anulowania przez CKE egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego”, uprzejmie informuję, że informacje te są nieprawdziwe. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie zamierza unieważniać egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

dr Marcin Smolik
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej