Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Arkusze maturalne 2018

Aktualności

Publikujemy arkusze egzaminu maturalnego przeprowadzonego w 2018 roku.

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"

Język polski

MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania MPO-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + zasady oceniania
  MPO-P1_7P-182 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących
  MPO-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + zasady oceniania

Matematyka

MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz MMA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz
MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz MMA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz

Język łaciński i kultura antyczna

  MKL-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz

Biologia

MBI-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz MBI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz
MBI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz  

Wiedza o społeczeństwie

MWO-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz MWO-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz
MWO-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz  

Fizyka

MFA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz MFA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz
MFA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz  

Filozofia

  MFI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz

Geografia

MGE-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz MGE-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
MGE-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz  
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza  

Chemia

MCH-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz MCH-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz
MCH-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz  

Historia sztuki

  MHS-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz

Informatyka

MIN-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz część I MIN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-P2_1P-182 poziom podstawowy - arkusz część II MIN-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część II
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część I  
MIN-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część II + zasady oceniania  
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II  

Historia

MHI-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz MHI-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz
MHI-R1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz  

Język angielski

MJA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja MJA-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
MJA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 1. MJA-P1_7P-182 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących
MJA-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 2. + transkrypcja MJA-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja
  MJA-R1_7P-182 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących
  MAD-R1_1A-182 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja

Język niemiecki

MJN-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja MJN-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
MJN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 1 MJN-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja
MJN-R2_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz część 2 + transkrypcja MND-R1_1N-182 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja

Język rosyjski

MJR-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja MJR-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
  MJR-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja

Język kaszubski

  MOK-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz

Język łemkowski

  MOZ-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz

Język litewski

  MOL-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz
  MOL-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz

Język ukraiński

  MOU-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz
  MOU-R1_1P-182 poziom rozszerzony – arkusz

Język białoruski

  MOB-P1_1P-182 poziom podstawowy – arkusz

Język francuski

  MJF-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
  MJF-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja
  MFD-R1_1F-182 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja

Język hiszpański

  MJH-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
  MJH-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja
  MHD-R1_1H-182 poziom dwujęzyczny - arkusz + transkrypcja

Język włoski

  MJW-P1_1P-182 poziom podstawowy - arkusz + transkrypcja
  MJW-R1_1P-182 poziom rozszerzony - arkusz + transkrypcja