Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja dyrektora CKE z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Aktualności

Więcej informacji można uzyskać, klikając w poniższy odnośnik:

Informacja o egzaminie poprawkowym