Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Informacja dyrektora CKE z 26 marca 2020 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wystosował pisma dotyczące próbnego egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. Poniżej, w linkach znajdują się omawiane komunikaty:

Poniżej przedstawiamy materiały dodatkowe przygotowane przez OKE w Krakowie