Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 23 do 25 maja 2023 r.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty - ogólne informacje.

Informacja o egzaminie ósmoklasisty z podziałem na województwa: