Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku (aktualizacja z 11.01.2024)

Informacja w sprawie części pisemnej egzaminu zawodowego – wyświetlanie wstępnego wyniku (aktualizacja z 11.01.2024)

Szanowni Państwo,

dotyczy części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji ZIMA 2024 przeprowadzanego
z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminów (SIOEPKZ) –

Informujemy, że w związku z problemem technicznym po stronie partnera technologicznego CKE, w maszynie ASE wyświetlanie liczby poprawnych odpowiedzi po zakończeniu egzaminu w części pisemnej może funkcjonować niepoprawnie.

Problem techniczny dotyczy wyłącznie sposobu wyświetlania wyników wstępnych na ekranie zdającego.

Wszystkie wyniki zdających będą przeliczone prawidłowo. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność.