Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
Unia Europejska


Obowiązkowe szkolenia egzaminatorów egzaminu zawodowego w roku 2024

Szanowna Pani Egzaminator/Szanowny Panie Egzaminatorze,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie zaprasza na obowiązkowy kurs doszkalający dla egzaminatorów w zakresie egzaminu zawodowego. Kurs składa się z  dwóch modułów:

  • I moduł dotyczący przepisów prawa, realizowany w formie kursu na platformie Moodle – Egzaminatorzy (4 godziny.),
  • II moduł – ćwiczenia praktyczne, realizowany w formie stacjonarnej (8 godz.).

Kurs jest przeznaczony wyłącznie dla egzaminatorów egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe lub egzaminu zawodowego wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez OKE Kraków, którzy nie brali udziału w doszkoleniach w roku 2022/2023.

Rekrutacja na szkolenia stacjonarne jest prowadzona poprzez platformę Moodle - egzaminatorzy w "Egzamin zawodowy" - „Rekrutacja na szkolenia dla egzaminatorów egzaminu zawodowego. Kurs został otwarty 19 marca 2024 r. od godz. 11.00. Klucz dostępu do kursu: doszkolenia2023 . W kursie wybierają Państwo dowolny termin i miejsce szkolenia. W przypadku jeśli dany termin będzie wybierany przez mniej niż 10 osób szkolenie nie będzie prowadzone. Po wybraniu terminu będą Państwo informowani mejlem o harmonogramie i miejscu szkolenia.

W załączniku instrukcja logowania się do platformy Moodle.

Na szkoleniu stacjonarnym otrzymają Państwo klucz dostępu do I modułu realizowanego w wersji on-line. Termin wykonania ćwiczeń upływa 19 maja 2024 r.

Po zaliczeniu obu modułów, zgodnie z przyjętymi zasadami, otrzymają Państwo zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla egzaminatorów.

Prosimy o podzielenie się tą informacją z koleżanką/kolegą, która/y też jest egzaminatorem.

Przypominamy, że zgodnie art. 9c ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), udział w okresowych szkoleniach egzaminatorów organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne jest obowiązkowy.